Faglig Innsikt

Hvorfor oppdatere WordPress og Plugins?

Wordpress oppdatering

Kunder spør oss ofte, ”Er det nødvendig å installere oppdateringer for WordPress og Plug-ins?”. Svaret er ”JA”! Dette fordi en…

Les mer

Even – Vår nye spydspiss!

Even

Nettrafikk + Even = Sant Hei, Even heter jeg og har gleden av å være det siste tilskuddet i Nettrafikk-familien….

Les mer