Lag din egen søkeordsanalyse med disse 6 tipsene

10/08/2016 - - Nettrafikk

Veien til en god og utfyllende søkeordsanalyse.

For å få mer organisk trafikk til nettsider – må man være synlige i øyeblikkene som teller. Men for å avdekke hvilke øyeblikk dette er, behøver man en god søkeordsanalyse. Men å avdekke hvordan folk faktisk søker etter produkter, tjenester eller interesseområder kan være omfattende. I denne artikkelen deler vi derfor 6 steg du kan bruke, for å utføre en omfattende søkeordsanalyse.

Denne guiden er ikke nødvendigvis den perfekte oppskrift, og det vil fremdeles være områder som kan utdypes videre. Dersom du utfører en slik søkeordsanalyse, så vil du allikevel besitte veldig mye data som vil kunne benyttes for å ta dine nettsider til nye høyder!

Vi vil underveis også tipse om mulige arbeidsverktøy, og søkeordsanalysen er anbefalt å sette opp i et Excel-dokument/spreadsheet (anbefalinger i forhold til strukturering i denne artikkelen baseres på dette).

Vi har påbegynt en fiktiv søkeordsanalyse som du kan laste ned her.
(Ikke tilgjengelig for nedlastning på de fleste mobilenheter, send oss en epost om du ønsker å få denne tilsendt).

Denne fiktive søkeordsanalysen er på langt nær fullstendig, men viser til en viss grad hvordan man kan strukturere informasjon på en brukervennlig måte.

Steg 1) Avdekk viktige temaer for deg/din oppdragsgiver:

Søkeordsanalyser handler om å begrense seg til det som teller for deg/din bedrift. Den første begrensningen bør basere seg på hva bedriften leverer eller nettstedet skal handle om. Hvilke produkter eller tjenester har de? Hvilken bransje hører de hjemme i? Finnes det noen gode kategorier man kan samle produkter, tjenester og bransjer under? Og hvilke områder er det man vil hente kunder fra?

Funnene fra denne delen av søkeordsanalysen bør benyttes for å strukturere søkeord man avdekker under steg 2 til 4. Om nettsiden som skal få søkeordsanalyse leverer:

 • Verktøy
 • Trelast
 • Vinduer og dører
 • Skruer og spiker
 • Tak
 • Stein
 • Isolasjon

Så bør dette legges inn som egne ark i Excel-dokumentet/spreadsheet. Et ark bør også opprettes for generelle søk etter bransjen, f.eks. «byggevarer» eller «byggvarehandel». Vi anbefaler også å opprette et ark hvor alle søkeord plasseres, dette kan benyttes for å blant annet sortere ut duplikate søk.

Et forslag til hvordan man kan sortere en søkeordsanalyse.

Steg 2) Finn søkeord/søketermer som allerede er knyttet mot nettsiden:

Den ferdige søkeordsanalysen bør bli utgangspunktet for all søkemotoroptimalisering Forslag til strukturering av søkeord i en søkeordsanalyse.som gjøres på nettsiden i fremtiden. Det er dog viktig å huske at endringer på nettsiden også kan være negativt, dersom man allerede får mye god og relevant trafikk med eksisterende synlighet.

Om man har satt opp Google Search Console for nettsiden (anbefalt at gjøres før søkeordsanalyse finner sted), så kan man hente ut inntil 1000 søkeord som Google kobler mot nettstedet. Det finnes også andre tjenester (som f.eks. Searchmetrics, SEMrush, Ahrefs med flere) som kan øke omfanget av denne listen. Google Search Console er gratis mens Searchmetrics (og andre tjenester) koster penger.

Søkeordene man får ut herfra bør legges inn i «Alle søkeord» arket, og deretter gjennomgås og sorteres inn under riktige kategorier. Ofte vil man her også få frem søk man definerer som uaktuelle eller uviktige – og et ark hvor man legger inn forkastede søkeord med begrunnelser kan spare mye tid i det lange løp. En skjønnsvurdering vil for mange søk være tilstrekkelig. I de tilfellene man er usikker, så vil avdekking av intensjon bak søket (se steg 6) kunne hjelpe i vurderingen.

Steg 3) Manuell gjennomgang av nettside:

Uten å tenke på det har jeg helt sikkert skrevet flere søkevariasjoner i denne teksten som kan gi synlighet som jeg ikke har planlagt for. Man bør derfor alltid utføre en manuell gjennomgang av dagens nettsider, og om tilgjengelig: produktkataloger/tjenestekataloger.

Her bør man plukke ut alt man kan se som er beskrivende for produkt/tjeneste/bedrift, som potensielt kan søkes på: Produktnavn, tjenestenavn, kategori, sammenligninger osv.

Om man tar eksempelet fra steg 1, så vil en byggevarehandel kunne omtale seg som byggevarehandel, byggvarehandel, trelastforretning, verktøybutikk osv. på nettsiden. Alle slike måter å omtale bedrift, bransje, produkter og tjenester bør plukkes ut – samt legges inn under passende kategorier i Excel-dokumentet og kontrolleres i forhold til trafikkpotensialet som finnes ved å være godt synlig for søket.

Om nettsiden man utfører søkeordsanalyse for har egne sider for alle enkeltprodukter, så bør man få med dette også. Veldig spesifikke sider (f.eks. Bosch Oppladbar drill 18V) vil ofte ha god synlighet allerede, på grunn av relevansen dersom noen søker såpass spesifikt og at konkurransebildet ofte er en del lavere. Men få det med! I en søkeordsanalyse vil litt for mye informasjon alltid være bedre enn for lite informasjon.

Og kanskje viser det seg at mange søker så spesifikt og din nettside kan være veldig tjent med å bli mer synlige?

Under hovedkategoriene vil det også ofte finnes underkategorier. For eksempel finnes det mange kategorier for verktøy som: hammere, skrujern, måleinstrumenter, malekoster med fler. Dette bør man få på plass under hovedkategoriene, og man bør forsøke å sortere søkeord og søketermer inn under den mest passende underkategorien.

Steg 4) Avdekk synonymer og hvilke søk som knyttes opp mot søkeord:

(OBS! Dette steget tar litt tid).

Veldig mange produkter, bransjer og tjenester kan forklares på forskjellige måter, og for de fleste ord og uttrykk finnes minst ett synonym. En manuell gjennomgang av listen man har fått fra steg 1 til 3 – hvor man legger inn synonymer der man finner disse, vil gi mer utfyllende informasjon for senere optimalisering. Kanskje Relaterte søk hos Google kan ofte hjelpe i en søkeordsanalyse.søker folk flest på «verktøyforretning» og ikke «byggevarehandel». Kanskje søkes det mest på «drill» og ikke «elektrisk skrutrekker».

Synonymordboka kan hjelpe her, og Google gir også god hjelp. Utfør søket selv hvis du er usikker, og nederst på første side vil ofte Google komme med relaterte søk.

Når søkeord er gjennomgått for synonymer (og her er trikset å holde de kortest mulig), så bør man mate inn alle søkene i Google Ads Keyword Planner. Her kan man også vurdere å betale for tjenester som keywordtool.io eller lignende om man ikke har Adwords kampanjer som kjører (da får man nemlig ut veldig omtrentlige tall).

I disse tjenestene vil man også få ut sammenhenger søkeordet har blitt benyttet i. De vil ofte også gi forslag til relaterte søk, som man kanskje ikke har tenkt på hvor det kan finnes nye synonymer og temaer man ønsker å utvide søkeordsanalysen med.

Gjør en skjønnsvurdering på hvilke søketermer som kommer opp som bør bli med i din søkeordsanalyse. Og få disse inn under riktig kategori.

Steg 5) Rangeringer (synlighet), volum og tilknyttet url:

Om du har fulgt steg 1-4, så bør søkeordsanalysen nå være ganske så omfattende. Nå er det kjekt å få på plass informasjon om:

 • Hvor mange ganger søkene i søkeordsanalysen utføres
 • Hvordan nettsiden rangerer for søkene
 • Hvilke url´er (adresser) som kommer opp

Her bruker vi å begrense oss til de 50 første treffene hos Google når vi kontrollerer synligheten. Og det finnes mange gode verktøy som kan hjelpe til. Min anbefaling her er Link-Assistant sitt Rank Tracker verktøy. Veldig mange andre verktøy ofte kommer med begrensninger i forhold til antall søkeord man kan mate inn, noe dette ikke gjør. Man kan benytte gratisversjonen, men det vil ofte spare mye tid å ha lisens da dette tillater å kopiere ut all data – og dermed lettere kunne få det raskt inn i søkeordsanalysen (relativt rimelig lisens).

Om man av ulike årsaker vil gjøre dette manuelt, så anbefaler vi å utføre steg 6 samtidig.

Volum (antall ganger søkene utføres i snitt per måned – basert på søkehistorikken de foregående 12 månedene) kan fås fra Google Adwords Keyword Planner eller Keywordtool.io. Vær oppmerksom på at Keyword Planner er noe mindre nøyaktig om man ikke har benyttet samme konto til søkemotorannonsering enn Keywordtool.io vil være. Det er også viktig å være bevisst at søkevolumet går tilbake i tid. Om man ønsker anslag for hvordan det kommer til å utvikle seg fremover, så kan man eventuelt også benytte Google Trends for å vurdere hvilken vei det trolig går fremover.

Informasjonen om antall søk per måned, dagens synlighet og tilknyttet url bør plasseres på samme linje som søkeordet i Excel-dokumentet.

Bonustips! Plasser dagens synlighet (rangeringer) lengst til høyre. Få gjerne også på plass når synlighet ble kontrollert (f.eks. måned+år) som kolonnenavn. Dette åpner for at man kan benytte Excel-dokumentet senere for å spore endringer i synlighet – samt rapportere om disse på en ryddig måte.

Steg 6) Intensjonsanalyse – en veldig nødvendig komponent:

Søkeordsanalysen er fundamentet for SEO. En lang liste ord og rangeringer koblet opp mot volum og nettsideadresser gir veldig mye å jobbe med, men det er mulig å få på plass praktisk informasjon som vil være til stor hjelp i når man skal optimalisere for bedre synlighet.

Intensjonsanalyse er kort forklart at du kobler en intensjon opp mot de forskjellige søkene. Å sette seg inn i en potensiell kunde sitt «mindset» vil holde for beskrivende søk, men å kontrollere hva slags informasjon Google viser frem når søket utføres – vil kunne gi enda mer.

Om man skal gjøre dette for hele listen – så vil det dog ta tid. Velg deg derfor ut de søkene som er lovende, hvor det også finnes et trafikkpotensiale i første omgang.

Eksempler:

Om vi holder oss til byggevarebedriften, så vil søket «drill» være veldig generelt. De som søker det ofte ikke har avdekket hvilken leverandør som er best enda. Søk på «sammenligning av drill» er ganske selvforklarende, men ofte vil søker befinne seg nærmere et kjøp. Søk på «byggevarehandel Oslo» vil ofte indikere at søker har en kjøpsintensjon som en byggvarehandel vil kunne levere på – og leter etter et sted å handle. Søk på «Bosch drill 18v Oslo» indikerer at søker vet hva han/hun vil ha og vil finne ut hvor det kan kjøpes . Dersom forretningen ikke tilbyr reparasjon eller bytte, så vil søk på «reparere Bosch drill 18v Oslo» være et søk som ikke er aktuelt for bedriften.

Selv om skjønnsvurderinger ofte vil være nok for veldig mange av søkeordene, så er det også kjekt å gjøre en vurdering av hvor en potensiell kunde befinner seg i kjøpstrakten når de utfører søkene, slik at man kan tilpasse innhold til dette. Under denne fasen setter vi ofte begrensninger for hvilke søk man ser på. Det bør søkes etter mer enn 50 ganger per måned, og at søket ikke må være selvforklarende i forhold til hvilken intensjon som ligger bak søket.

Basert på skjønnsvurdering og informasjon som kommer opp for søk i Google plasserer man følgende intensjoner bak søkeordene:

 • Bevissthet (søk indikerer at brukeren vil lære mer om et tema, produkt eller en tjeneste – men ikke er klar til å gjøre en bestilling)
 • Vurderingsfasen (søk indikerer at brukeren vil se på alternativer til et produkt for å kunne begynne å gjøre seg en mening)
 • Velvilje (søker etter bekreftelse på at et produkt eller en tjeneste er riktig valg – reviews ofte veldig viktig her)
 • Kjøpsintensjon (søket indikerer at personen er klar for å kjøpe – innhold bør inkludere vei til forretning, mot kontakt eller til e-handelsfunksjon)
 • Ikke aktuelt (når søk viser seg å ikke være relevant for din bedrift – for eksempel at et søk ikke betydde det man trodde)

OBS! Du kan selv velge andre intensjoner dersom dette passer bedre for dine søk.

Hvilken intensjon søker har gjør det mulig å få på plass innhold som hjelper de best mulig i den modusen de befinner seg i. Slikt innhold er hva Google og andre søkemotorer ønsker å vise frem, så intensjonsanalysen vil kunne hjelpe voldsomt i senere SEO-arbeider.

Ønsker du å få på plass en utfyllende søkeordsanalyse?

Søkeordsanalyse tar tid – spesielt om man begir seg ut på tidligere ukjent terreng. Med stegene ovenfor håper vi å kunne hjelpe alle som selv ønsker å utføre en søkeordsanalyse. Men om du nå tenker at dette rett og slett blir ganske voldsomt, kan vi selvfølgelig hjelpe!

Ta kontakt med Nettrafikk på +47 21 39 94 11 eller post@nettrafikk.no om du ønsker vår hjelp med søkeordsanalyse – eller andre former for nettmarkedsføring.

Vi har også skrevet artikler om SEO-prosessen og mange gode søkemotoroptimaliseringstips som kan være til hjelp etter søkeordsanalyse er på plass.

Var denne artikkelen nyttig?
Ring oss
Send en e-post