Alle barn har rett til å være trygge på nett

14/04/2015 - - Nettrafikk

Hvert år gir Nettrafikk 10 % av overskuddet til et veldedig formål. Alle ansatte sender inn sitt forslag hvor alle stemmer på det bidraget de synes er best. Etter mer informasjon fra de ulike veldedighetene falt valget på Redd Barnas Nettvett-arbeid.

Redd Barna arbeider for at alle barn skal kunne delta på digitale arenaer på en trygg og ansvarlig måte. For å oppnå dette, er deres arbeid for å øke voksnes engasjement for barn og unges nettbruk viktig. Redd Barna bygger sitt nettvettarbeid på aktiv medvirkning fra barn og unge selv, og arbeider med inkludering og vennskap, med særlig fokus på forebygging av nettmobbing.

Nettvett

Vi fikk flere forslag fra Redd Barna om hvilke prosjekter i Nettvett som kunne være aktuelt å støtte. Avgjørelsen falt på prosjektet «Råd til småbarnsforeldre» som handler om å bedre informasjonsarbeidet til småbarnsforeldre fordi barn er aktive på nett fra stadig yngre alder.

Kaja Hegg - Redd Barna«Redd Barna er svært glade for at Nettrafikk har valgt å støtte prosjektet Råd til småbarnsforeldre, som er en del av vårt nettvettarbeid», sier rådgiver i Redd Barna Kaja Hegg. «Midlene fra Nettrafikk vil være et viktig bidrag inn i dette arbeidet».

Foreldre skal bli innstilt på at oppfølgning på nett er noe som inngår i barneoppdragelsen – og at det ikke nytter å starte samtale om nettvett for første gang når barna har vært aktive nettbrukere i mange år. Målet er ikke å gå ut med konkrete råd, men si noe om rammer, informasjon om aldersgrenser, kjøp/sperrer for kjøp, muligheter til å begrense søk, språkbruk, sjargong og viktigheten av å samarbeide med andre foreldre.

 

Vi håper dette vil inspirere andre til å bidra!

 

Var denne artikkelen nyttig?
Ring oss
Send en e-post