Strategisk internlenking

22/02/2021 - - Nettrafikk

Internlenking er nødvendig for å kunne navigere seg på nettstedet ditt, men har du tenkt på hvordan det kan påvirke SEO? På samme måte som at man kan bygge eksterne lenker til nettstedet for å øke synligheten, kan man jobbe strategisk med internlenkingen for å øke rangeringspotensialet.

Alle former for navigering til interne sider på nettstedet anses som interne lenker – alt fra menypunkter, lenker i footer, til tekstlenker og lenker via bilder.

Internlenking er essensielt for et nettsted fordi det:

 • Tilrettelegger for navigering for brukeren.
 • Etablerer et hierarki som gjør det lettere for Google å crawle og indeksere nettstedet.
 • Fordeler SEO-verdi gjennom hele nettstedet.

Interne lenker er viktig for brukeropplevelsen og bør være optimalisert med hensyn til kundereisen. Samtidig bruker også Google interne lenker for å få tilgang til innholdet på nettstedet og forstå sammenhengen mellom sidene. Dette gjøres særlig gjennom kontekstuelle lenker, som er de lenkene som finnes i selve tekstinnholdet og peker til relatert innhold på nettstedet.

Alle nettsteder har en viss SEO-verdi basert på levetid og inngående eksterne lenker, som søkemotoren distribuerer mellom alle sidene gjennom internlenkingen på nettstedet. SEO-verdien er viktig fordi den er med på å avgjøre rangeringen til alle nettsidene.

Basert på ideen om at verdifulle sider blir pekt til fra andre sider, vil en side som mottar relativt mange internlenker oppfattes som viktig og få økt rangeringspotensiale. Det er derfor viktig å sørge for at internlenkingen blir distribuert riktig, med flere lenker som peker til de viktigste sidene og færre lenker som peker til de mindre viktige sidene.

Les mer om hvordan Google vurderer lenker.

Den ideelle strukturen for intrnlenking

Den optimale strukturen for et nettsted vil ligne på en pyramide der forsiden er øverst, etterfulgt av kategori og underkategorisider:

Strategisk internlenking

Strukturen er optimal fordi den legger til rette for færrest antall lenker mellom forsiden og enhver side. Dette tillater SEO-verdien (som starter på forsiden) å flyte gjennom hele nettstedet og fordele seg jevnt utover sidene.

Hvis vi vil dra dette enda lenger, gi Google flere signaler om hvordan innholdet er relatert og legge til rette for økt rangeringspotensiale, kan vi lage emneklustre. Da skaper vi koblinger (internlenker) mellom ulike sider innenfor samme tema:

La oss bruke en strømleverandør som eksempel. Da kan et eksempel på et emnekluster være en kategoriside som retter seg mot «Strømpriser», mens undersidene tar for seg «Dagens strømpris», «Historiske strømpriser» og «Prismatch på strøm». Interne lenker mellom disse sidene vil hjelpe Google forstå at de henger sammen samt sende brukeren videre til annet relevant innhold innenfor temaet.

Fordelene med å internlenke på denne måten er:

Økt tematisk autoritet: De interne lenkene bygger semantiske forhold mellom innholdet og bidrar til å øke det vi kaller for tematisk autoritet (eller topical authority) – noe som er viktig for å rangere høyt på søkeord innenfor temaet.

Økt SEO-verdi: Sidene som er koblet sammen vil dra nytte av hverandres eksterne lenker fordi SEO-verdien kan flyte gjennom internlenkene. For eksempel vil SEO-verdien side C får fra eksterne lenker, flyte opp til kategorisiden og ut igjen til side A og B fordi de er koblet sammen.

Økt engasjement: Sider som har relevante internlenker til andre sider på nettstedet vil øke sannsynligheten for at besøkende navigerer seg videre og blir på nettstedet lengre. Ikke bare er dette godt for brukeropplevelsen, men det sender også positive signaler om engasjement til Google, noe mange mener teller positivt for rangering,

Beste praksis for internlenking

Når strukturen på internlenkingen er på plass og du vet hva som skal lenkes til fra hvor, er det på tide å se på selve utformingen og plasseringen av lenken slik at søkemotoren (og brukeren) ikke går i blinde. Her er noen beste praksis for beskrivelse og plassering av interne lenker.

Plassering – fokuser på kontekstuelle lenker

Hvor på siden en lenke er plassert har en del å si for hvor mye SEO-verdi den overfører til siden den peker til. Lenker som ligger i selve tekstinnholdet på siden overfører som regel mer SEO-verdi enn lenker i menypunkter og footer.

Dette er blant annet fordi hovedfunksjonen til en kontekstuell lenke ikke er å gi en praktisk snarvei, men føre brukeren videre til relevant innhold. I tillegg er kontekstuelle lenker gjerne omringet av tekst, noe som gir søkemotoren ytterligere signaler om lenken. Begge disse tingene hjelper søkemotoren med å forstå sammenhengen mellom sidene og avgjøre hvor mye SEO-verdi som skal overføres. Sørg derfor for at teksten rundt lenket er optimalisert.

Hvor tidlig internlenken kommer i teksten sender signaler til Google om viktigheten av siden som pekes til. Viktige lenker bør derfor plasseres så langt opp i innholdet som mulig da dette er et signal til Google om at det er en viktig side som bør prioriteres.

Tips: noen ganger kan en side ende opp med å lenke til samme side to ganger. Det er den første av de to som er viktigst da Google «velger» den første som dukker opp, så pass på at den som forekommer først i teksten er den som er mest optimalisert.

Ankertekst

Ankerteksten er den klikkbare teksten som lenken ligger under og ser slik ut:

Eksempel på ankertekst

Ankerteksten bør indikere den kontekstuelle relevansen av lenken til både bruker og søkemotor. En god ankertekst inkluderer derfor en forklaring på hva siden som lenkes til inneholder og søkeordet man ønsker å være synlig på.

For eksempel vil man unngå ankertekster som «Les mer» eller «Klikk her» da det ikke sier noe om innholdet til hverken bruker eller søkemotor. Istedenfor kunne ankerteksten vært «internlenking» eller «de beste tipsene for internlenking».

Tips: ha så varierte ankertekster som mulig, både for å gi Google flere kontekstuelle signaler og for å unngå at søkemotoren oppfatter internlenkingen som spammete.

Alt-tekst

Dersom den interne lenken ligger på et bilde, kan denne optimaliseres ved å legge til alt-tekst, som er den alternative beskrivelsen av et bilde og ser slik ut:

Eksempel på Alt-tekst

Det er denne teksten Google leser for å forstå innholdet, og som blir lest opp ved bruk av hjelpemidler til opplesning for blinde og svaksynte.

Når bilder blir brukt som en lenke skal den alternative teksten beskrive lenkens mål, uavhengig av bildets motiv dersom man skal følge WCAG 2.0-standarden for universell utforming og samtidig legge til rette for Google.

Dette betyr at dersom et nettsted lenker til pizzamenyen sin via et bilde av en pizza med teksten «Pizzameny», bør alt-teksten være «Pizzameny» som i eksempelet over og ikke en beskrivelse av motivet (eks. «Pizza med ost og skinke»).

Tekniske faktorer

Her er noen tekniske faktorer som bør tas hensyn til ved oppsett av internlenking:

 • Sørg for å lenke til alle sidene du vil at skal indekseres i sitemapet.
 • Søkemotorer har en generell crawl limit på ca. 150 lenker per side. Det er derfor lurt å begrense antall lenker per side.
 • Pass på at internlenken ikke er nofollow da det ikke vil bli fulgt av Google og overføre SEO-verdi. Dette kan være åpenbart, men noen nettsideløsninger bruker plugins som automatisk legger til nofollow på lenker.
 • Lenker i Flash, Java eller andre Plug-Ins er som regel utilgjengelig for søkemotorer og blir ikke lest eller fulgt.
 • Lenker som peker til sider som er blokkert av Meta Robots Tag eller Robots.txt vil ikke bli fulgt eller overføre SEO-verdi.

Slik optimaliserer du internlenkingen

 1. Identifiser problemer med internlenkingen: finnes det brutte lenker som stopper overførselen av trafikk og SEO-verdi? Eller redirects som gjør nettstedet tungt for søkemotoren å crawle?
 2. Analyser distribusjonen av interne lenker: hvor mange lenker mottar dine viktigste sider? Finnes det mindre viktige sider som mottar unødvendig mange lenker, eller såkalte foreldreløse sider som mottar ingen?
 3. Identifiser muligheter for nye interne lenker. Finn sidene på nettstedet ditt som har få eller ingen utgående internlenker og se om du kan lenke til relevante sider derfra.

Tips: Gjør et site søk i Google på ditt viktigste søkeord, for eksempel site:nettrafikk.no «SEO». Dette ber Google vise frem de sterkeste og mest relevante sidene relatert til søkeordet. Lenker sidene som rangerer til den viktigste siden innenfor temaet? Hvis ikke har du identifisert nye muligheter for nye internlenker, og da er det bare å sette i gang med internlenkingen.

Kom i gang med strategisk internlenking

Er det på tide å jobbe strategisk med internlenkingen? Vi analyserer distribusjonen av interne lenker og sette opp en plan for optimalisering for å sørge for at de viktigste sidene er lenket til, trafikk ikke stopper opp på en brutt lenke og internlenkene er optimale. Kontakt oss i dag!

Var denne artikkelen nyttig?
Ring oss
Send en e-post