Intranett

Intranett er bedriftens eget nettverk for informasjon som kun er av intern interesse. Det kan dreie seg om alt fra en liten nettside for de ansatte til et mer omfangsrikt system knyttet opp mot et konserns mange lokale nettverk.

Viktige dokumenter bør være på intranett

Mange dokumenter er kritiske for den daglige driften av organisasjoner. Disse bør være lett tilgjengelige for de ansatte, samtidig som at de ikke legges ut eksternt på internett eller sendes rundt via e-post. Eksempler på dette er håndbøker for ansatte, forsikrings- og pensjonsordninger, strategiplaner, opplæringsmanualer med mer.

IntranettBedret effektivitet med intranett

I tillegg til at nøkkelinformasjon er tilgjengelig for alle som har behov for det, åpner intranett også for idémyldring. De ansatte kan diskutere ulike temaer som kan lede til nye idéer for ledelse, produktivitet og kvalitet.

Intranett skaper mindre forvirring

Det blir ofte problematisk når ulike versjoner av dokumenter blir lagret lokalt og sendt på kryss og tvers blant de ansatte. Dersom informasjon isteden utelukkende hentes på intranett vil alle forholde seg til siste utgave. Videre henter de ansatte frem informasjonen de er ute etter når det er behov for den, fremfor å bli forstyrret av utidig e-post med dokumenter som ikke er relevante for øyeblikket.

Bedret kommunikasjon

Intranett kan være et kraftig kommunikasjonsverktøy. Nye initiativer kan effektivt formidles fra ledelsen og spres utover i organisasjonen. Hensikten og målet kan forklares inngående, og de ansatte kan holde seg oppdatert på det strategiske fokuset til bedriften. Ulike brukere vil naturligvis ha tilgang til forskjellige nivåer med informasjon. Større selskaper vil spare inn mer på å håndtere færre spørsmål hver dag enn de har av kostnader ved å implementere intranett. Mindre bedrifter vil få færre overfylte innbokser blant de ansatte.

IntranettMå planlegges

Vi vil anbefale på det sterkeste å ha en klar plan for hvordan akkurat din bedrift skal anvende og oppdatere intranett. Gå gjennom følgende punkter først:

  • Hensikten og målene med intranett
  • Hvilke personer og avdelinger skal være ansvarlige for implementering og administrasjon?
  • Funksjonsplaner, informasjons-arkitektur, sideoppsett, design
  • Fremdriftsplan for implementeringen og utfasing av eksisterende system
  • Sikkerhetssystem for intranett
  • Hvor mye interaktivitet er ønsket?
  • I hvor stor grad skal det være åpent for å legge inn nye data og oppdatere eksisterende dokumenter?

Kontakt Nettrafikk

Ring oss på +47 21 39 94 11 for en uforpliktende prat om intranett og din bedrifts system for intern kommunikasjon.

Var denne artikkelen nyttig?
Ring oss
Send en e-post