Hopp til innholdet

Programmatisk annonsering

Hvordan treffe målgruppen du ønsker og effektivisere både mediekjøp og mediesalg, samtidig som du holder kontroll på kostnader? Med programmatisk annonsering kan du tilrettelegge for både effektivitet og performance i din bedrift.

Hva er programmatisk annonsering? – Nettrafikk

Hva er programmatisk annonsering?

Programmatisk annonsering, ofte bare kalt "programmatic", er en digital og automatisert måte for kjøp og salg annonseplasser fra publisister (medier).

Man kan si at det er en digital markedsplass for publisister og annonsører, hvor annonsekjøp på nett automatiseres og rettes mot en spesifikk målgruppe. Denne måten å drive digital annonsering kan ha stor innvirkning på effektivitet og performance i din bedrift.


Effektiviser mediekjøp og mediesalg

Hvordan fungerer programmatiske annonsekjøp?

Programmatiske mediekjøp er designet for å effektivisere både mediekjøp og mediesalg.

Dette gjøres ved at man flytter forhandlingene fra personlig dialog til auksjonsbaserte algoritmer som fører til automatiske kjøp. I detaljer foregår det på denne måten:

Publisistene (mediene) tilgjengeliggjør sitt varelager, altså sine annonseplasser, for auksjon gjennom digitale platformer. Annonsørene (eksempelvis din bedrift) legger inn et bud som trigges ved bestemte kriterier. Når kriteriene er oppfylt, vil kjøpet av annonseplassen skje automatisk. Annonsen vises så i sanntid.

Det er i tillegg fremdeles mulig å forhandle egne private avtaler (såkalte private og preferrered deals) eller garanterte avtaler (programmatic direct) som fungerer på samme måte som direkte kjøp, hvor publisist garanterer en del av sitt varelager til en fast pris.

design-uten-navn.png – Nettrafikk

I følge Boston consulting (2018) er det opptil 30 % mer effektivt for annonsører å benytte seg av programmatisk guaranteed fremfor å kjøpe annonser på tradisjonelt vis.

Fordelene med automatiske kjøp

Hvorfor velge programmatisk annonsering?

Fordelene med å gjøre mediekjøp programmatisk er mange. Under kan du se hvorfor din bedrift kan dra nytte av å automatisere annonsekjøpene.

programmatisk-annonsering-effektiv.jpg – Nettrafikk

Effektivitet

Prosessen fra man bestemmer seg til å kjøre en kampanje og har bannere klare, til å ha en synlighet hos de publisistene man ønsker å være synlige hos er betydelig raskere ved programmatiske mediekjøp

Dette skjer fordi man ikke trenger å kontakte hver enkelt publisist og reservere varelageret gjennom en manuell bestillingsprosess.

I stedet vil en programmatisk spesialist allerede ha satt opp en rigg og forhandlet grunnavtaler med en rekke publisister. I tillegg til grunnavtaler, vil mange publisister tilgjengeliggjøre store deler av sitt varelager på åpen auksjon.

programmatisk-annonsering-fleksibilitet.jpg – Nettrafikk

Fleksibilitet

Til forskjell fra direkte mediekjøp, hvor man forplikter en sum for en del av varelageret til publisisten gjennom en forhåndsavtalt periode, står man med programmatisk helt fritt til å disponere summen på tvers av ulike publisister.

På den måten kan man fragmentere og kjøpe den delen av varelageret man ønsker, på sine egne premisser.

programmatisk-annonsering.jpg – Nettrafikk

Performance

Når man gjør mediekjøp programmatisk, har man mulighet konsolidere og definere sin egen budstrategi for hvordan man skal optimalisere og gjøre sine mediekjøp på tvers av publisister. En måte å gjøre dette på er ved å bruke omsetningsmål for gjennomførte salg, fullførte innsendinger av skjema eller andre interaksjoner på nettsiden.

Det er også mulig å optimalisere basert på en rekke andre parametere, som visningsfrekvens eller effektiv dekning i målgruppen og kombinasjoner av ulike mål gjennom skreddersydde algoritmer.

programmatisk-annonsering-analyse.jpg – Nettrafikk

Læring og utvikling

Som annonsør, når man kjøper annonsering direkte av en publisist, vil ofte resultatet av kampanjen bli presentert i form av en sluttrapport. Sluttrapporten forteller noe om hvordan kampanjen har prestert ofte i form av CTR, antall visninger, dekning og klikk. Ofte blir disse rapportene glemt relativt kjapt etter kampanjen er ferdig.

Når man har hatt en programmatisk kampanje, ligger alltid kampanjedataen tilgjengelig i kjøpsplattformen, og man har mulighet til å bruke denne dataen videre som læring til fremtidige kampanjer. Dataen kan også integreres med andre kilder, litt avhengig av hvilken teknologi man bruker.

programmatisk-annonsering-bruk-av-data.jpg – Nettrafikk

Bruk av data

I tillegg til at man får eierskap til kampanjedata, har man også muligheten til å aktivere kampanjer på egen og andres data.

Et eksempel på dette er bruk av værdata. Man kan via API-integrasjoner bruke værdata til å aktivere/deaktivere kampanjer geografisk, og/eller endre budskap i annonser basert på værforhold.

Et annet eksempel er bruk andrepartsdata, som for eksempel Google-målgrupper. Google har veldig mye data, og kategoriserer sine brukere basert på ulike kriterier som kan brukes til segmentering. De kategoriserer også veldig mye digitalt innhold, som gjør det enklere å filtrere ut innhold man ikke ønsker å assosiere merkevaren med.

Finnes det noen ulemper?

Utfordringer med programmatiske kjøp

Det er eksisterer også utfordringer med programmatiske kjøp. Noen utfordringer har blitt utbedret, mens andre utfordringer fortsetter å eksistere.

Skjulte teknologikostnader

Historisk sett har programmatisk annonsering vært litt cowboy virksomhet, i den forstand at teknologi-leverandører og mellomledd har tatt grovt betalt på bekostning av annonsører og publisister. Programmatiske kjøp utføres etter waterfall prinsippet, hvor pengene fordeles på forskjellige ledd i verdikjeden. I følge ISBA (2020) går i gjennomsnitt kun 51 % av spend til publisist.

Utviklingen de siste årene har imidlertid klart vært positiv og er mye drevet av økt kunnskap, kompetanse og samarbeid på tvers av interessenter i det programmatiske økosystemet.

Det viktigste kriteriet for å lykkes som annonsør er å inngå aktivt samarbeid med teknologileverandører og byråer som er transparente og tillitsfulle.

Få hjelp med programmatic – Nettrafikk

Få hjelp med programmatic

Programmatisk annonsering er et komplekst system. For å få den beste effekten av tiltakene, kreves det dermed både god erfaring og forståelse for hvordan prosessen fungerer.

Du vil derfor kunne dra god nytte av å benytte et performance-byrå som har lang og god erfaring innen feltet.

Sertifisert Premier Google-partner – Nettrafikk

Sertifisert Premier Google-partner

Vi er stolte av å være de blant topp 3 % av partnerbedriftene som oppnår de beste resultatene hvert kalenderår.

Merket angir at bedriften har utmerket seg gjennom bruken av Google-produkter. Det dreier seg om en sunn bedrift der kundene er fornøyde og forretningspraksisen er i tråd med Googles anbefalte fremgangsmåter.

Kontakt oss – Nettrafikk

Kontakt oss

Ønsker du hjelp til å sette i gang med automatiske annonsekjøp?

Kontakt oss på våre sider eller ring +47 21 39 94 11 for en uforpliktende prat!