Hopp til innholdet

6 stegs guide til en god søkeordsanalyse

Ønsker du mer organisk trafikk til nettsiden din, må du være synlig i øyeblikkene som teller. For å avdekke hvilke øyeblikk dette er, behøver du en god søkeordsanalyse. Her kan du finne ut hvordan du setter i gang!

sokeordsresearch.jpg – Nettrafikk
Finn ut hva dine kunder er interessert i

Sett i gang med søkeordsresearch

Å avdekke hvordan folk faktisk søker etter produkter, tjenester eller interesseområder, kan være omfattende.

Det finnes ikke nødvendigvis noen perfekt oppskrift for å få innsikt i dette, og selv ved å utføre søkeordsresearch vil det fremdeles finnes områder som kan utdypes ytterligere.

Ved å utføre en omfattende søkeordsanalyse, vil du allikevel finne veldig mye data som vil kunne benyttes for å ta dine nettsider til nye høyder.

Med denne stegvise guiden kan du selv lage en god søkeordsanalyse som kan brukes videre i arbeid med søkemotoroptimalisering og digital annonsering.

sokeordsanalyse-sokeord.jpg – Nettrafikk
Steg 1

Avdekk viktige temaer

Søkeordsanalyser handler om å begrense seg til det som teller for deg og din bedrift. Den første begrensningen bør basere seg på hva bedriften leverer eller nettstedet skal handle om.

Hvilke produkter eller tjenester tilbyr dere? Hvilken bransje hører dere hjemme i? Finnes det noen gode kategorier man kan samle produkter, tjenester og bransjer under? Og hvilke områder er det man vil hente kunder fra?

Funnene fra denne delen av søkeordsanalysen bør benyttes for å strukturere søkeord man avdekker under steg 2 til 4.  

Strukturer analysen

La oss si at en bedrift leverer materialer til oppussing, slik som:

 • Verktøy

 • Trelast

 • Vinduer og dører

 • Skruer og spiker

 • Tak

 • Stein

 • Isolasjon

I søkeordsanalysen bør hver av disse kategoriene legges inn som egne ark i et spreadsheet, med tilhørende relevante søkeord listet opp.

Et ark bør også opprettes for generelle søk etter bransjen, eksempelvis «byggevarer» eller «byggvarehandel».

Vi anbefaler også å opprette et ark hvor alle søkeord som oppdages plasseres – dette kan benyttes for å blant annet sortere ut duplikatsøk. 

sokeordsanalyse-malgruppe.jpg – Nettrafikk
Steg 2

Finn allerede tilknyttede søkeord

Den ferdige søkeordsanalysen bør bli utgangspunktet for all søkemotoroptimalisering som gjøres på nettsiden i fremtiden. Det er dog viktig å huske at endringer på nettsiden også kan være negativt, dersom man allerede får mye god og relevant trafikk med eksisterende synlighet. 

Har du ikke allerede satt opp en Google Search Console-konto (GSC) for nettstedet ditt, bør du gjøre dette nå.

Via Search Console kan man hente ut inntil 1000 søkeord som Google allerede kobler mot nettstedet.

Det finnes også andre tjenester (som Searchmetrics, SEMrush, Ahrefs med flere) som kan øke omfanget av denne listen. Google Search Console er imidlertid gratis mens Searchmetrics (og de fleste andre tjenester) koster penger.

Søkeordene du henter ut herfra bør legges inn i «Alle søkeord»-arket, og deretter gjennomgås og sorteres inn under riktige kategorier.

Ofte vil man her også få frem søk man definerer som uaktuelle eller uviktige – og et ark hvor man legger inn forkastede søkeord med begrunnelser kan spare mye tid i det lange løp.

En skjønnsvurdering vil for mange søk være tilstrekkelig. I de tilfellene man er usikker, så vil avdekking av intensjon bak søket (se steg 6) kunne hjelpe i vurderingen.

sokeordsanalyse.jpg – Nettrafikk
Steg 3

Gå gjennom nettsiden manuelt

Uten å tenke på det, har det sikkert blitt skrevet flere søkevariasjoner i denne teksten som kan gi synlighet som det ikke er planlagt for. Antageligvis har du gjort det samme på din nettside.

Du bør derfor alltid utføre en manuell gjennomgang av dagens nettsider for å finne disse, og om tilgjengelig: se også igjennom produktkataloger/tjenestekataloger

Her bør du plukke ut alt du kan se som er beskrivende for produkt/tjeneste/bedrift, som potensielt kan søkes på: Produktnavn, tjenestenavn, kategori, sammenligninger og så videre.

La oss benytte eksempelet fra steg 1. En byggevarehandel vil blant annet kunne omtale seg som "byggevarehandel", "byggvarehandel", "trelastforretning", "verktøybutikk" på nettsiden.

Alle måter din bedrift, bransje, produkter og tjenester kan nevnes på, bør plukkes ut og deretter legges inn under passende kategorier i Excel-dokumentet.

Om nettsiden du utfører søkeordsanalysen for har egne sider for alle enkeltprodukter, så bør du få med dette også.

Veldig spesifikke sider (eksempelvis "Bosch Oppladbar drill 18V") vil ofte ha god synlighet allerede, på grunn av relevansen av at noen søker såpass spesifikt, og på grunn av at konkurransebildet ofte er en del lavere.

I en søkeordsanalyse vil litt for mye informasjon alltid være bedre enn for lite informasjon.

Benytt underkategorier

Under hovedkategoriene vil det ofte finnes underkategorier.

For eksempel finnes det mange kategorier under verktøy, slik som: hammere, skrujern, måleinstrumenter, malekoster med fler.

Disse søkeordene og søketermene bør du forsøke å sortere og få på plass under de mest passende hovedkategoriene i Excel-dokumentet.

sokeordsanalyse-google.jpg – Nettrafikk
Steg 4

Avdekk synonymer

Veldig mange produkter, bransjer og tjenester kan forklares på forskjellige måter, og for de fleste ord og uttrykk finnes minst ett synonym.

En manuell gjennomgang av listen man har fått fra steg 1 til 3 – hvor man legger inn synonymer der man finner disse, vil gi mer utfyllende informasjon for senere optimalisering.

Kanskje søker folk flest på «verktøyforretning» og ikke «byggevarehandel»? Kanskje søkes det mest på «drill» og ikke «elektrisk skrutrekker»?

Synonymordboka kan hjelpe her, og Google gir også god hjelp. Utfør søket selv hvis du er usikker, og ta en titt nederst på første side – her vil Google ofte komme med forslag til relaterte søk.

Benytt et søkeordsverktøy

Når søkeord er gjennomgått for synonymer (og her er trikset å holde de kortest mulig), bør du mate inn alle søkene i Google Ads Keyword Planner. Her kan du også vurdere å betale for tjenester som Keywordtool eller lignende om du ikke har Ads-kampanjer som kjører (da får du nemlig ut veldig omtrentlige tall).

I disse tjenestene vil du også få ut sammenhenger søkeordet har blitt benyttet i. De vil ofte også gi forslag til relaterte søk, som du kanskje ikke har tenkt på, hvor det kan finnes nye synonymer og temaer du kan utvide søkeordsanalysen med.  

Gjør en skjønnsvurdering på hvilke søketermer som kommer opp som bør bli med i din søkeordsanalyse, og få disse inn under riktig kategori.

sokeordsanalyse-dame.jpg – Nettrafikk
Steg 5

Finn rangeringer, volum og tilknyttet URL

Om du har fulgt steg 1–4, så bør søkeordsanalysen nå være ganske så omfattende. Neste steg er å fylle på med litt mer utfyllende informasjon.

Nå er det kjekt å få på plass informasjon om:

 • Hvor mange ganger søkene i søkeordsanalysen utføres

 • Hvordan nettsiden rangerer for søkene

 • Hvilke URL-er (adresser) som kommer opp

Kontroller synlighet

Når du kontrollerer synlighet og rangeringer for hvert søkeord, kan du begrense deg til de første 50 plassene hos Google.

Det finnes mange gode verktøy som kan hjelpe deg med å finne denne informasjonen, blant annet Link-Assistant sitt Rank Tracker verktøy.

De har en gratisversjon du kan benytte, men du vil ofte spare mye tid på å ha lisens, da dette tillater deg å kopiere ut all data – og dermed lettere kunne få den raskt inn i søkeordsanalysen (lisensen er for øvrig relativt rimelig).

Om du vil gjøre denne researchen manuelt, så bør du utføre denne samtidig som du gjør steg nummer 6.

Kontroller volum

Volum (antall ganger søkene utføres i snitt per måned – basert på søkehistorikken de foregående 12 månedene) kan fås fra Google Ads Keyword Planner eller Keywordtool.

Vær oppmerksom på at Keyword Planner er noe mindre nøyaktig om du ikke har benyttet samme konto til søkemotorannonsering.

Det er også viktig å være bevisst på at søkevolumet går tilbake i tid.

Om du ønsker et anslag for hvordan det kommer til å utvikle seg fremover, så kan du eventuelt benytte Google Trends for å vurdere hvilken vei det trolig går fremover.

Informasjonen om antall søk per måned, dagens synlighet og tilknyttet URL bør plasseres på samme linje som søkeordet i Excel-dokumentet. 

Bonustips!

Plasser dagens synlighet (rangeringer) lengst til høyre. Få gjerne også på plass når synlighet ble kontrollert (f.eks. måned+år) som kolonnenavn.

Dette åpner for at du kan benytte Excel-dokumentet senere for å spore endringer i synlighet – samt rapportere om disse på en ryddig måte.

sokeordsanalyse-research.jpg – Nettrafikk
Steg 6

Gjør en intensjonsanalyse

En lang liste med ord og rangeringer koblet opp mot volum og nettsideadresser gir veldig mye å jobbe med, men det er mulig å få på plass praktisk informasjon som vil være til stor hjelp i når man skal optimalisere for bedre synlighet.

Det er her intensjonsanalysen kommer inn.

En intensjonsanalyse er kort forklart en analyse av intensjonen koblet til hvert søkeord. Hva er det kunden ønsker når de skriver inn søkeordet i Google?

 • Søker de ny informasjon?

 • Søker de utdypende informasjon?

 • Ønsker de å kjøpe noe eller utføre en handling?

 • Ønsker de bekreftelse på at de har gjort et godt kjøp?

Å sette seg inn i en potensiell kunde sitt «mindset» vil holde for beskrivende søk, men å kontrollere hva slags informasjon Google viser frem når søket utføres vil kunne gi enda mer.

Å gjøre dette for hele listen vil dog ta lang tid. Velg derfor i første omgang ut de søkene som er mest lovende, hvor det også finnes et trafikkpotensiale. 

Vurder kundens intensjon

La oss se på eksempelet fra tidligere igjen. 
Søket «drill» er veldig generelt. De som søker etter det har ofte enda ikke avdekket hvilken leverandør som er best.

Søk på «sammenligning av drill» er ganske selvforklarende, men her vil ofte søker befinne seg nærmere et kjøp.

Søk på «byggevarehandel Oslo» vil ofte indikere at søker har en kjøpsintensjon som en byggvarehandel vil kunne levere på – og leter etter et sted å handle.

Søk på «Bosch drill 18v Oslo» indikerer at søker vet hva han/hun vil ha og vil finne ut hvor det kan kjøpes.

Kundereisen i søk

Selv om skjønnsvurderinger ofte vil være nok for veldig mange av søkeordene, så er det også kjekt å gjøre en vurdering av hvor en potensiell kunde befinner seg i kjøpstrakten når de utfører søkene, slik at man kan tilpasse innhold til dette. Under denne fasen setter vi ofte begrensninger for hvilke søk man ser på. Det bør søkes etter mer enn 50 ganger per måned, og at søket ikke må være selvforklarende i forhold til hvilken intensjon som ligger bak søket.

De ulike intensjonene

Basert på skjønnsvurdering og informasjon som kommer opp for søk i Google, plasserer man følgende intensjoner bak søkeordene:

 • Bevissthet
  Søk indikerer at brukeren vil lære mer om et tema, produkt eller en tjeneste – men ikke er klar til å gjøre en bestilling

 • Vurdering
  Søk indikerer at brukeren vil se på alternativer til et produkt for å kunne begynne å gjøre seg en mening

 • Velvilje
  Søker etter bekreftelse på at et produkt eller en tjeneste er riktig valg – reviews ofte veldig viktig her

 • Kjøpsintensjon
  Søket indikerer at personen er klar for å kjøpe – innhold bør inkludere vei til forretning, mot kontakt eller til e-handelsfunksjon

 • Ikke aktuelt
  Når søk viser seg å ikke være relevant for din bedrift – for eksempel at et søk ikke betydde det man trodde

OBS! Du kan selv velge andre intensjoner dersom dette passer bedre for dine søk.

Tilpass innhold til kunden

Hvilken intensjon et søk har har gjør det mulig å få på plass innhold som hjelper kunden best mulig i den modusen de befinner seg i.

Slikt innhold er hva Google og andre søkemotorer ønsker å vise frem, så intensjonsanalysen vil kunne være til stor hjelp i senere SEO-arbeider

Ansatte i Nettrafikk – Nettrafikk

Få hjelp til en utfyllende søkeordsanalyse

En riktig god søkeordsanalyse tar tid å utføre – spesielt om man begir seg ut på tidligere ukjent terreng.

Synes du kanskje prosessen over virker litt voldsom, kan vi selvfølgelig hjelpe!

Ta kontakt med oss på våre sider eller ring oss på +47 21 39 94 11, så tar vi en uforpliktende prat.