Hopp til innholdet

Universell utforming av nettsider

Retningslinjene for «universell utforming» gjelder for alle nettsteder, men hva betyr det egentlig? Hvilke krav er satt innenfor retningslinjene og hvordan bør du utforme din nettside for å møte disse?

trapper-uten-universell-utforming.jpg – Nettrafikk

Hva er universell utforming?

«Universell utforming» defineres som «design for alle» og «inkluderende design», og handler om å gjøre seg tilgjengelig for alle i en målgruppe, og respektere ulike brukeres utgangspunkt som erfaring, kunnskap, språkferdigheter og konsentrasjonsnivå.

Vi er kanskje vant til å høre dette begrepet i forbindelse med offentlige steder og spesifikke produkter og tjenester, men det er vel så viktig for utformingen av nettsider.

Hvordan utforme nettsiden riktig?

Prinsipper for universell utforming

Siden universell utforming tilsier design for alle, har det blitt utformet 7 prinsipper som skal følges.

Prinsippene gjelder ikke bare offentlige nettsteder, men alle nettsider som «retter seg mot allmennheten». Du bør betrakte disse som rettesnorer for hvordan utforme din nettside.

1. Enkel og intuitiv i bruk

Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

2. Forståelig informasjon

Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.

3. Toleranse for feil

Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

4. Like muligheter for alle

Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

5. Fleksibel i bruk

Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselshemmede se osv.

6. Lav fysisk anstrengelse

Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Kvinne foran Mac-en til illustrasjon for søkemotoroptimalisering-tips man kan finne på internett. – Nettrafikk

Universell utforming + SEO

Universell utforming er altså viktig for å nå ut til flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå.

Men, visste du at dette også har direkte innvirkning på dine rangerer i Google? Google setter alltid brukeren først, og det bør du òg.

Universell utforming henger sammen med både brukeropplevelse, innhold, design og tekniske faktorer, akkurat som SEO. Et godt sted å starte er derfor å ta en god SEO-sjekk av nettstedet ditt.

seo-audit.svg – Nettrafikk

Universell utforming digitalt

Så mange som mulig skal få tilgang til digitale løsninger selv om de har nedsatt syn, førlighet eller er fremmedspråklige. 

Dagens webteknologi støtter flere former for tilrettelegging, men likevel blir store grupper mennesker forhindret i å kjøpe varer, bestille reiser, betale regninger og lese nyheter.

Kvinnehender som holder en telefon til illustrasjon for at god brukeropplevelse er viktig spesielt på mobil. – Nettrafikk

Universell utforming av design

Designet skal være attraktivt og brukervennlig, og layout og struktur skal være enkelt å navigere seg rundt på.

Det skal være intuitivt hvilke knapper og linker som leder hvor, og enkelt å finne tilbake til utgangspunktet. En kjøpsknapp i en nettbutikk bør kanskje ikke være gul med hvit skrift, da dette vil være en problematisk kobling for mange fargeblinde.

Kvinne leser innhold på laptopen til illustrasjon for innholdsproduksjon. – Nettrafikk

Universell utforming av innhold

Innholdet skal være presist, enkelt å forstå og lett å lese. Skriften skal være tydelig i form av riktig font, farge, størrelse og kontrast.

Innholdet skal også være tilrettelagt for funksjonshemmede. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre. Hvis man legger til et bilde og skriver en forklarende bildetekst (caption), vil denne teksten kunne høres av synshemmede slik at bildet blir forståelig.

Ansatte i Nettrafikk – Nettrafikk

Få veiledning om universell utforming

Universell utforming bidrar til at nettsider er tilgjengelig for alle, og det er derfor viktig at alle nettsteder følger disse retningslinjene.

Ta gjerne kontakt via våre nettsider, eller ring oss på +47 21 39 94 11 for en uforpliktende prat om universell utforming.