Hopp til innholdet

Programmatisk annonsering

Hvordan treffe målgruppen du ønsker og effektivisere både mediekjøp og mediesalg, samtidig som du holder kontroll på kostnader? Med programmatisk annonsering kan du tilrettelegge for at annonsene til din bedrift er effektive i både kostnad og målretting.

nettrafikk-1646.jpg – Nettrafikk
Målrett annonsene dine

Hva er programmatisk annonsering?

Programmatisk annonsering, ofte bare kalt "programmatic" eller "programmatisk", er en digital og automatisert måte for kjøp og salg av annonseplasser fra publisister (medier).

Man kan si at det er en digital markedsplass for publisister og annonsører, hvor annonsekjøp på nett automatiseres og rettes mot en spesifikk målgruppe. Denne måten å drive digital annonsering kan ha stor innvirkning på effektivitet og kostnad for din bedrifts kommunikasjon.

Effektiviser mediekjøp og mediesalg

Hvordan fungerer programmatiske annonsekjøp?

Programmatiske mediekjøp er designet for å effektivisere både mediekjøp og mediesalg.

Dette gjøres ved at man flytter forhandlingene fra personlig dialog til auksjonsbaserte algoritmer med automatiserte kjøp. I detaljer foregår det på denne måten:

Publisistene (mediene) tilgjengeliggjør sitt varelager, altså sine annonseplasser, for auksjon gjennom digitale platformer. Annonsørene (eksempelvis din bedrift) legger inn et bud som trigges ved bestemte kriterier. Når kriteriene er oppfylt, vil kjøpet av annonseplassen skje automatisk. Annonsen vises så i sanntid.

Det er i tillegg fremdeles mulig å forhandle egne private avtaler (såkalte private og preferrered deals) eller garanterte avtaler (programmatic guaranteed) som fungerer på samme måte som direkte kjøp, hvor publisist garanterer en del av sitt varelager til en fast pris.

design-uten-navn.png – Nettrafikk
Fordelene med automatiserte kjøp

Hvorfor velge programmatisk annonsering?

Fordelene med å gjøre mediekjøp programmatisk er mange. Under kan du se hvorfor din bedrift kan dra nytte av å automatisere annonsekjøpene.

programmatisk-annonsering-effektiv.jpg – Nettrafikk

Effektivitet

Prosessen fra man bestemmer seg til å kjøre en kampanje og har bannere klare, til å ha en synlighet hos de publisistene man ønsker å være synlige hos er betydelig raskere ved programmatiske mediekjøp.

Dette skjer fordi man ikke trenger å kontakte hver enkelt publisist og reservere varelageret gjennom en manuell bestillingsprosess.

I stedet vil en programmatisk spesialist allerede ha satt opp en rigg og forhandlet grunnavtaler med en rekke publisister. I tillegg til grunnavtaler, vil mange publisister tilgjengeliggjøre store deler av sitt varelager på åpen auksjon.

programmatisk-annonsering-fleksibilitet.jpg – Nettrafikk

Fleksibilitet

Til forskjell fra direkte mediekjøp, hvor man forplikter en sum for en avtalt del av varelageret til publisisten gjennom en forhåndsavtalt periode, står man med programmatisk helt fritt til å disponere summen på tvers av ulike publisister.

På den måten kan man fragmentere og kjøpe den delen av varelageret man ønsker, på sine egne premisser, og optimalisere kampanjen fortløpende basert på resultatene.

programmatisk-annonsering.jpg – Nettrafikk

Performance

Når man gjør mediekjøp programmatisk, har man mulighet til å legge en egen budstrategi for hvordan man skal optimalisere og gjøre sine mediekjøp på tvers av publisister. En måte å gjøre dette på er ved å bruke omsetningsmål for gjennomførte salg, fullførte innsendinger av skjema eller andre interaksjoner på nettsiden.

Det er også mulig å optimalisere basert på en rekke andre parametere, som visningsfrekvens eller effektiv dekning i målgruppen, og kombinasjoner av ulike mål gjennom skreddersydde kampanjeløp.

programmatisk-annonsering-analyse.jpg – Nettrafikk

Læring og utvikling

Som annonsør, når man kjøper annonsering direkte av en publisist, vil ofte resultatet av kampanjen bli presentert i form av en sluttrapport. Sluttrapporten forteller noe om hvordan kampanjen har prestert ofte i form av CTR, antall visninger, dekning og klikk. Ofte blir disse rapportene glemt relativt kjapt etter kampanjen er ferdig.

Når man har hatt en programmatisk kampanje, ligger alltid kampanjedataen tilgjengelig i kjøpsplattformen, og man har mulighet til å bruke denne dataen videre som læring til fremtidige kampanjer. Dataen kan også integreres med andre kilder, litt avhengig av hvilken teknologi man bruker.

programmatisk-annonsering-bruk-av-data.jpg – Nettrafikk

Bruk av data

I tillegg til at man får eierskap til kampanjedata, har man også muligheten til å aktivere kampanjer på egen og andres data.

Et eksempel på dette er bruk av værdata. Man kan via API-integrasjoner bruke værdata til å aktivere/deaktivere kampanjer geografisk, og/eller endre budskap i annonser basert på værforhold.

Et annet eksempel er bruk av andrepartsdata, som for eksempel Google-målgrupper. Google har veldig mye data, og kategoriserer sine brukere basert på ulike kriterier som kan brukes til segmentering. De kategoriserer også veldig mye digitalt innhold, som gjør det enklere å filtrere ut innhold man ikke ønsker å assosiere merkevaren med.

Hvorfor benytte et digitalbyrå? – Nettrafikk

Hvorfor benytte et digitalbyrå?

Programmatisk og digital annonsering er omfattende felt.

Programmatisk annonsering er et komplekst system. For å få den beste effekten av tiltakene, lønner det seg med både god erfaring med verktøyene, og forståelse for hvordan prosessen fungerer. Selv med de beste tipsene tilgjengelig, er det altfor mye jobb å skulle være ekspert på alle de viktige feltene samtidig som du skal holde deg oppdatert på de nyeste trendene i markedet.

Derfor bør du benytte et digitalbyrå.

Kompetanse

Du slipper å lære deg alt selv, fordi byrået har spisskompetanse, solid innsikt og forståelse for de ulike markedskanalene.

Effektiv tidsbruk

Du sparer deg for masse tid, fordi byrået tilpasser seg raskt, ser muligheter og utfordringer og vet hva som fungerer.

Fagmiljø

Du er i trygge hender fordi byrået er løpende oppdatert på trendene i markedet og det er god synergi mellom fagfeltene.

Verktøy

Du sparer penger, fordi byråene allerede er i besittelse av dyre verktøy som gir viktig innsikt i målgruppe og marked.

Sertifisert Premier Google-partner – Nettrafikk

Sertifisert Premier Google-partner

Vi er stolte av å være de blant topp 3 % av partnerbedriftene som oppnår de beste resultatene hvert kalenderår.

Merket angir at bedriften har utmerket seg gjennom bruken av Google-produkter. Det dreier seg om en sunn bedrift der kundene er fornøyde og forretningspraksisen er i tråd med Googles anbefalte fremgangsmåter.

Kontakt oss for annonsestrategi og automatiserte annonsekjøp – Nettrafikk

Kontakt oss for annonsestrategi og automatiserte annonsekjøp

Ønsker du hjelp til å sette i gang med automatiske annonsekjøp?

Kontakt oss på våre sider eller ring +47 21 39 94 11 for en uforpliktende prat!